Pan Rest
WEGETARIAŃSKI...

Od dawna praktykowany styl żywienia, podyktowany wieloma przesłankami m.in. etycznymi, religijnymi czy też kulturowymi. Wśród nich byli także znani filozofowie, naukowcy i ludzie sztuki.

CYTAT

Wśród wegetarian byli m.in. Platon, Pitagoras, Einstein... którzy twierdzili, że "nie tyka się tego co ma duszę".

Decor Image